Hệ thống thoát nước dọc Khu nghỉ mát LaGuNa, Cù Dù – Phú Lộc – Thừa Thiên Huế