Tấm chắn rác bê tông tính năng cao tại cao tốc Hạ Long Vân Đồn

Sử dụng Tấm chắn rác bê tông tính năng cao tại Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn