Gạch giả đá Mác 400

Sản phẩm Gạch vân giả đá 300x300x30mm

Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Bê tông tính năng cao
Gạch giả đá
chất lượng cao
300x300x30mm viên Mác 400