Bó vỉa lề đường

1. Bó vỉa lề đường bê tông tính năng cao HPC-GVC

2. Bảng thông số kỹ thuật của Bó vỉa lề đường bê tông tính năng cao HPC-GVC ( cập nhật )

Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Bê tông tính năng cao
Bó vỉa chống trơn trượt
bê tông tính năng cao GVC
1000x300x150mm
(kích thước tùy theo thiết kế)
viên Mác 400

3. Dự án đã thực thi

● Dự án sử dụng Bó vỉa bê tông tính năng cao HPC-GVC: Phố cổ Hội An – Quảng Nam