Thông tin chi tiết tham khảo lưới chắn rác bê tông tính năng cao

Tấm chắn rác bê tông tính năng cao HPC-GVC 41057

Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Khả năng chịu tải
theo TC TCVN 10333-3:2014
Tấm chắn rác bê tông
tính năng cao

HPC-GVC 41057
400x1000x57 Tấm 250KN

Kích thước tham khảo định hình cho lưới chắn rác bằng bê tông tính năng cao● Hình ảnh thực tế sử dụng tấm chắn rác bê tông tính năng cao cho dự án: Đường Cao tốc Hạ Long Vân Đồn