Bó vỉa lề đường bê tông tính năng cao HPC-GVC tại Hội An Quảng Nam

Sử dụng Bó vỉa lề đường bê tông tính năng cao HPC-GVC tại Hội An Quảng Nam

1. Bó vỉa trước Nhà Hát Hội An – Quảng Nam

2. Bó vỉa trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hội An – Quảng Nam

3. Bó vỉa trên đường Lý Thái Tổ – Hai Bà Trưng, Hội An – Quảng Nam

4. Bó vỉa trên đường Bà Triệu – Hai Bà Trưng, Hội An – Quảng Nam

5. Bó vỉa gắn với Tấm chắn rác bê tông tính năng cao trên đường Thái Phiên – Hai Bà Trưng, Hội An – Quảng Nam