Tấm chắn rác bê tông tính năng cao

Tấm chắn rác (viết tắt là TCR) là một chi tiết trong cửa thu nước mưa. Cửa thu nước mưa lại là một bộ phận trong hệ thống thoát nước mưa trong đô thị. Nước mưa sau khi rơi xuống vỉa hè, mặt đường sẽ được dẫn đến cửa thu nước, chảy qua chi tiết này để tập trung vào hố thu, rồi theo hệ thống thoát nước dọc để thoát ra các cửa xả. Để rác rưởi trên đường phố không làm tắc cửa thu, hố ga, cũng như hệ thống thoát nước dọc – ngang của đô thị, cửa thu phải bố trí TCR.

Tấm chắn rác (TCR) bê tông tính năng cao HPC-GVC 41057


Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Khả năng chịu tải
theo TC TCVN 10333-3:2014
Tấm chắn rác bê tông
tính năng cao

HPC-GVC 41057
400x1000x57 Tấm 250KN

Hình ảnh tấm chắn rác bê tông tính năng cao


Kích thước tham khảo lưới chắn rác bằng bê tông tính năng cao

Xem chi tiết Tại đây

Mã sản phẩm Tấm chắn rác đứng và nằm

Dự án đã thực thi

● Dự án sử dụng Tấm chắn rác bê tông tính năng cao HPC-GVC 41057: Đường Cao tốc Hạ Long Vân Đồn