Gạch T360 bê tông tính năng cao 300x600x30mm

Gạch T360 kích thước 300x600x30mm sản phẩm của Granite Việt ( GVC )

Sản phẩm Kích thước
cơ sở
Đơn vị tính Mác bê tông
Gạch T360 bê tông tính năng cao 300x600x30 Tấm M400 ( Mác cao hơn tùy theo đơn đặt hàng)● Dự án sử dụng Gạch T360 kích thước 300x600x30mm: Đường 84 Hùng Vương, Đà Nẵng